Sulėtėjusios kalbos skatinimas

Sulėtėjusi kalbos raida – tai visos kalbos sistemos pavėluotas vystymasis, kuomet vėluoja visos kalbos sistemos komponentų plėtotė: garsų tarimo, žodyno, rišliosios kalbos, gramatinės kalbos sandaros. Sulėtėjusią kalbos raidą galima  prognozuoti ir diagnozuoti jau pirmaisiais gyvenimo metais. Moksliniai tyrimai ir praktika rodo, kad ankstyvasis vaiko kalbos vertinimas,  sutrikimų identifikavimas sudaro palankias sąlygas sėkmingam ir veiksmingam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui. Ankstyvoji intervencija svarbi dėl kelių priežasčių: kuo vyresnis vaikas, tuo mažesnė sutrikimo įveikimo tikimybė; vėluojant kalbos raidai, gali sulėtėti visa vaiko raida. Kalba ir komunikacija – įgūdžiai, sudarantys socialinio mokymo(si) pagrindą.

Požymiai (pagal Wirth, 1994):

  • kalbos plėtotės sulėtėjimas;
  • trūkstamas arba uždelstas kalbos įgijimas;
  • kalbos plėtros sutrikimas;
  • kalbos plėtros atsilikimas;
  • kalbos plėtros sukliudymas.