Skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumų įveikimas

Išlavėjusios sakytinės kalbos pagrindu formuojasi rašymo gebėjimai. Skaitymo ir rašymo procesams vystytis svarbus regimasis suvokimas, garsų analizės ir sintezės, smulkiosios motorikos gebėjimai, kalbos suvokimas.

Pagrindiniai požymiai:

 • Sunku įsiminti raidžių elementus;
 • Skaitant ir rašto darbuose stebimas raidės praleidimas, jų sukeitimas vietomis;
 • Painiojamos panašius elementus turinčios raidės, artikuliaciniu / akustiniu požiūriu panašūs garsai;
 • Negebėjimas nustatyti sakinio pabaigos. Sakinį pradeda rašyti mažąja raide.
 • Sunku įsiminti spausdintines ir rašytines raides;
 • Negebėjimas sieti garso ir raidės;
 • Negebėjimas taikyti rašybos taisyklių;
 • Stebimos teksto suvokimo klaidos;
 • Rašto darbuose stebimos tos pačios, pasikartojančios klaidos;
 • Sunku kurti ir rašyti atpasakojimus, rašinėlius;
 • Lėtas skaitymo ir rašymo tempas.