Pagalba kalbos neišsivystimo atveju

Kalbos neišsivystymas – tai visos kalbos sistemos komponentų nepakankamas išlavėjimas / neišlavėjimas (garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinio kalbos taisyklingumo, rišliosios kalbos). Skiriamas nežymus, vidutinis ir žymus kalbos neišsivystymas.

Pagrindiniai požymiai:

  • Garsų tarimo sunkumai / sutrikimai
  • Foneminės klausos nepakankamai išlavėjimas / neišlavėjimas
  • Žodyno skurdumas
  • Gramatinės klaidos kalboje
  • Nepakankami rišliosios kalbos, pasakojimo gebėjimai
  • Kalbos išraiškos ir kalbos suvokimo sutrikimai.