Mokslinio ir praktinio darbo patirtis

Publikacijos:

 1. Kantanavičiūtė, R. (2015). Interprofesinės pagalbos teikimas ankstyvojo amžiaus mikčiojantiems vaikams: tėvų patirtys. Specialusis ugdymas, 1 (32), 11–30. ISSN 1392-5369.
 2. Kantanavičiūtė, R. (2017). Multidimensinis požiūris į mikčiojimo vertinimą ir įveikimą. Jaunųjų mokslininkų darbai, 47(1), 14–19. ISSN 2424-3345.
 3. Kantanavičiūtė, R. (2017). Specialistų pagalbos teikimo mikčiojančiam vaikui ir šeimai komandinės sąveikos modeliai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Scientific Research in Education, 57–65. ISBN 978-9955-18-972-5.
 4. Kantanavičiūtė, R. (2017). Daugiakalbystės iššūkiai šiuolaikinėms šeimoms: seneliai ir anūkai kalba skirtingomis kalbomis. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-10-20-daugiakalbystes-issukiai-siuolaikinems-seimoms-seneliai-ir-anukai-kalba-skirtingomis-kalbomis/165161
 5. Kantanavičiūtė, R. (2018). Straipsnis „Kvalifikuotos pagalbos paieškos mikčiojančiam vaikui vidutiniškai užtrunka metus“. https://www.etaplius.lt/kvalifikuotos-pagalbos-paieskos-mikciojanciam-vaikui-vidutiniskai-uztrunka-metus 

Publikacijos mokslinių konferencijų leidiniuose:

 1. Kantanavičiūtė, R. (2015). Interprofessional support to stuttering children at an early age. The 2nd Congress of Baltic speech and language therapists “Neurological speech and language disorders: towards evidence – based practice”. 2-ojo Baltijos šalių logopedų kongreso medžiaga. Šiauliai, Šiaulių universitetas, 64–67.
 2. Kantanavičiūtė, R. (2015). Į šeimą orientuotos strategijos mikčiojimui įveikti. Mokslu grįsto švietimo link: mokslinių pranešimų santraukos. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 119–120.
 3. Kantanavičiūtė, R. (2017). Tėvų, auginančių ankstyvojo amžiaus mikčiojančius vaikus, patirtys: multidimensinis požiūris. Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos. Konferencijos medžiaga. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, t. 6, 7–14.
 4. Kantanavičiūtė, R. (2017). Multidimensional assessment approach of stuttering children. The 4th Congress of Baltic Countries Speech and Language Therapists “Eat safe, speak brave!”. Books of Abstracts. Riga, Latvia, 34–35.
 5. Kantanavičiūtė, R. (2018). Using the thematic intervention to fluency therapy for the young stuttering children. The 5th Congress of Baltic States SLTs‘ “Alternative and Augmentative Communication: More than Words…. ”. Book of Abstracts. Šiauliai, Šiauliai University,

Skaityti moksliniai pranešimai:

 1. The 2nd Congress o Baltic speech and language therapists “Neurological speech and language disorders: towards evidence – based practice”. Presentation Interprofessional support to stuttering children at an early age. 2015.04.17 // Šiauliai, Lithuania.
 2. Conference “Social welfare in the interdisciplinary approach”. Presentation Ankstyvojo amžiaus vaikų mikčiojimo įveikimas, taikant multidimensinę intervenciją. 2015.04.23 // Faculty of social welfare and disability studies, Šiauliai University, Lithuania.
 3. Conference “Children with SEN and their wellbeing at Lithuanian Saturday schools”. Presentation Elements of Art Therapy applying in collobarative Speech and Language Therapist Practice. 2015.05.24 // London, UK.
 4. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“. Pranešimas Tėvų, auginančių ankstyvojo amžiaus mikčiojančius vaikus, patirtys: multidimensinis požiūris. 2015-09-17 // Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius.
 5. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“. Pranešimas Į šeimą orientuotos strategijos mikčiojimui įveikti. 2015-10-15 // Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius.
 6. Project “We can too“. Presentation Social Communication (Pragmatical) Disorders: Good Practice and Challenges in Speech and Language Therapists Work. 2016.07.29 – 08.7// Kranevo, Bulgaria.
 7. The 4th Congress of Baltic Countries Speech and Language Therapists “Eat safe, speak brave!”. Presentation Multidimensional assessment approach of stuttering children. 24-25. 02. 2017 // Riga, Latvia.
 8. I tarptautinė edukologijos doktorantų, VI doktorantų mokslinė konferencija. Pranešimas Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus vaikams ir jų šeimoms, taikant multidimensinę intervenciją. 2017-10-14 // Klaipėdos universitetas, Klaipėda.
 9. The 5th Congress of Baltic States SLTs‘ “Alternative and Augmentative Communication: More than Words…”. Presentation Using the thematic intervention to fluency therapy for the young stuttering children. 26-27.04.2018 // Šiauliai University, Lithuania.

Mokslinės stažuotės užsienyje:

 1. Tarptautinė mokslinė stažuotė „Erasmus Intensive Programme Doctoral studies in research methodologies“, Anadolu university in Eskisehir, Turkey (2013 m. birželio 6–20 d.), Eskišechiras, Turkija.
 2. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ VP1-2.3-ŠMM- 03-V-02- 001 stažuotė „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis Anglijoje teikiant švietimo ir kitas paslaugas vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams)“ (2013 m. spalio 14–18 d.), Londonas, Anglija.

Seminarai, metodiniai renginiai:

 1. Metodinė diena Klaipėdos raj. švietimo centre „Logopedinės pagalbos organizavimas ir pagalba mikčiojančiam vaikui“. http://krsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=508:metodine-diena-logopedines-pagalbos-organizavimas-ir-pagalba-mikciojanciam-vaikui&catid=38&Itemid=732