Dvikalbystė ir daugiakalbystė

Dvikalbystė ir daugiakalbystė – tai reiškinys, atsirandantis aplinkoje, šeimoje, kurioje bendraujama dviem ir daugiau kalbomis. Dvikalbis žmogus gali gebėti vienodai gerai bendrauti dviem kalbomis ir, prireikus greitai pereiti iš vienos kalbos į kitą. Daugelis imigrantų vaikų pirmuosius kelerius metus girdi tik tėvų gimtąją kalbą ir pirmą kartą išgirsta naują kalbą darželyje arba mokykloje (vaikas kalbas mokosi vieną po kitos). Jeigu pirmosios kalbos raida nevėluoja, dvikalbiai vaikai sąmoningai ir greitai atskiria, kokia kalba jiems reikia kalbėti vienu ar kitu metu, atsižvelgiant į situaciją.

Vaikai nuo 2 – 6 /7 metų amžiaus išmoksta kalbą itin greitai, tad 6 metų amžiaus vaikų kalbos pagrindai jau yra susiformavę, tačiau tobulėja visą likusį gyvenimą. Mažas vaikas, įsisavinęs pirmąją kalbą, yra vienodai imlus bet kuriai kalbai.

Vaikams, besimokantiems antrosios kalbos, gali kilti tarimo, gramatikos taisyklių taikymo sunkumų, stebimas ribotas bendravimas, pasyvus žodynas turtingesnis už aktyvųjį. Atkreiptinas dėmesys, kad jei vaikui sunku įsisavinti pirmąją (gimtąją), kalbą, sunkumų dažniausiai kyla mokantis ir antrąją kalbą. Analogiškai, visi įgytieji pirmosios kalbos vartojimo įgūdžiai puikiai pritaikomi mokantis antrosios kalbos. Norint daugiakalbius vaikus išmokyti taisyklingai vartoti tiek vieną, tiek kitą kalbą, reikia suteikti kuo daugiau progų bendrauti su tą kalbą gerai mokančiais ir taisyklingai vartojančiais žmonėmis, su tais, kuriems ta kalba yra gimtoji. Tėvams, artimiesiems patariama bendrauti su vaiku gimtąja kalba. Iš pradžių vaiko kalba remiasi tiesiogine patirtimi, vėliau, a augdamas vaikas pradeda kalbą taikyti įvairesnėse bendravimo situacijose.

Vienakalbių ir dvikalbių / daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimai. Praktikoje dažnai stebimi atvejai, kai daugiakalbiams ir dvikalbiams vaikams diagnozuojami kalbos, kalbėjimų sutrikimai. Dvikalbystės ir daugiakalbystės atveju kalbos raidoje pasireiškia tokie patys sutrikimai, kaip ir vienakalbiams vaikams. Pasak tyrėjų, kalbos raidos sutrikimai pirmiausia pasireiškia pirmojoje vaiko kalboje.