Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos skatinimas

Ankstyvasis laikotarpis (nuo gimimo iki 3 m.)  turi didelę reikšmę vaiko kalbos formavimuisi, savęs pažinimui, santykių su aplinkiniais formavimuisi. Logopedinėse pratybose skatinamos vaiko kalbinės, motorinės ir emocinės reakcijos į kalbą, sukuriama teigiamų emocijų kupina aplinka, kurioje žaidžiam visi kartu: vaikas –  tėvai – specialistas.

Ankstyvasis kalbos skatinimas naudingas ir būtinas, kai:

  • 1 – 2 metų vaikas bendrauja gestais, mimika, kūno kalba nei žodžiais;
  • 3 metų vaiko kalboje stebimi tik pavieniai žodžiai;
  • vaikas nesupranta ir nevykdo instrukcijų („atnešk lėlę“;  „paduok mašiną“ ir pan.);
  • pastebėjote, kad vaiko žodynas neturtėja ir nesipildo naujais žodžiais;
  • vaikas nesidomi aplinka ir naujais žaislais;
  • kai vaiko kalbą supranta tik patys artimiausi šeimos nariai, o aplinkiniai sako, kad negali suprasti vaiko kalbos;
  • jeigu jums kelia nerimą vaiko kalbos, kalbėjimo gebėjimai ir įgūdžiai – kreipkitės į specialistą.